Structuurvisie


Schetsschuit

Dit project wordt mede gefinacierd door de provincie Gelderland

Welkom op de website van de Besselinkschans, een prachtig gebied ten oosten van Lichtenvoorde. De komende jaren werken we gezamenlijk aan het versterken van een duurzaam landschap. Op deze website vindt u een overzicht van de thema’s en projecten die voortkomen uit de uitwerking van de Visie Besselinkschans.

In het kort: Wat doen we in de Besselinkschans?

  • We verbeteren de al aanwezige kwaliteiten op het gebied van landschap, water, cultuurhistorie, recreatie én evenementen;
  • We verbinden deze kwaliteiten op een integrale manier met elkaar middels een netwerk van routes en eenheid in uitstraling;
  • We maken het gebied geschikter voor evenementen en realiseren een duurzaam watersysteem rond Lichtenvoorde;
  • In samenspraak met alle betrokkenen wegen we op een duurzame manier de belangen in het gebied af.

 

Overzicht voorstellen themagroepen Besselinkschans

In het overzichtsdocument vindt u een toelichting en uitwerking van de ideeën uit de vier themagroepen.

Overzicht voorstellen themagroepen Besselinkschans (3,4 mb)

 

Overzichtskaart Besselinkschans

Op de overzichtskaart kunt u zien welke ideeën uit de vier themagroepen naar voren zijn gekomen. Deze kaart houden we zo actueel als mogelijk is, maar kan nog veranderen.

Kaart versie: 22 december 2015 (4,5 mb)