Structuurvisie


Schetsschuit

Dit project wordt mede gefinacierd door de provincie Gelderland

Evenementen

Evenementen vormen een belangrijk onderdeel van de Besselinkschans. Het gebied ontleent zijn grootste bekendheid namelijk aan de Zwarte Cross, het muziekfestival dat er sinds 2006 elk jaar met veel succes plaatsvindt. Daarnaast organiseert de plaatselijke motorcrossvereniging (MACL) vele motorcrosswedstrijden, waaronder ook internationale wedstrijden. In de visie Besselinkschans is opgenomen het gebied geschikter te maken voor evenementen. De gemeente Oost Gelre wil hiermee invulling geven aan de wens om evenementengemeente te zijn.

De themagroep Evenementen maakt een inventarisatie van de huidige belasting van het gebied. Van daaruit worden de mogelijkheden verder uitgewerkt. Is er ruimte voor meer (kleinschalige) evenementen? En welke basisinfrastructuur is daarvoor nodig? Een andere opgave voor de themagroep is om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid van het gebied gehandhaafd blijft. Wat wordt er wel en wat wordt er niet toegestaan in de Besselinkschans? En welke gevolgen heeft dat voor wie? Ten slotte bekijkt de themagroep Evenementen op welke manier de promotie van het gebied vorm kan krijgen.

Projectleider voor de themagroep Evenementen is Hans Schuthof (Gemeente Oost Gelre). Hij is telefonisch bereikbaar via (0544) 39 35 44 of per e-mail h.schuthof@oostgelre.nl.