Structuurvisie


Schetsschuit

Dit project wordt mede gefinacierd door de provincie Gelderland

Klankbordgroep

Binnen de ontwikkeling van de Besselinkschans is veel ruimte om mee te praten en mee te denken over de uitvoering. In dit verband is er ook een Klankbordgroep Besselinkschans opgericht. De leden van de Klankbordgroep vertegenwoordigen de burgers en bedrijven uit het gebied en het omliggende gebied.


Rol en werkzaamheden

  1. De klankbordgroep inventariseert, stimuleert en enthousiasmeert initiatieven vanuit de samenleving die passen binnen de Visie Besselinkschans.
  2. De klankbordgroep start indien gewenst zelf nieuwe initiatieven.
  3. De klankbordgroep brengt gevraagd en ongevraagd namens de burgers een advies uit aan projectleiders, werkgroepen en het College van B&W.
  4. De klankbordgroep helpt, waar nodig, met het maken van de juiste verbindingen om zo voortgang en uitvoering te bespoedigen.
  5. De klankbordgroep toetst de voortgang en uitvoering van alle thema’s.
  6. De rol van de klankbordgroep gaat verder dan alleen de projecten. De klankbordgroep kan een structurele rol krijgen in het gebied en richt zich bijvoorbeeld ook op de leefbaarheid.


Samenstelling

In de klankbordgroep Besselinkschans zitten ongeveer 4 personen, allen met een verscheidenheid in achtergrond. Het zijn stuk voor stuk betrokken en enthousiaste mensen die het waardevol vinden om zich voor de Besselinkschans in te zetten én die positief ten aanzien van de visie staan. Naast de vaste leden van de klankbordgroep is er per thema ook een klankbordgroepadviseur. De adviseur vormt de spil tussen Klankbordgroep en themagroepen. De adviseur haalt informatie op bij de themagroep en/of de projectleider van zijn/haar thema. Andersom koppelt de adviseur aan de themagroep terug wat er in de klankbordgroep over het thema is besproken. Periodiek worden de verschillende klankbordgroepadviseurs bij de bijeenkomst van de klankbordgroep uitgenodigd. De klankbordgroepadviseurs hebben een zeer belangrijke taak. Ze zorgen ervoor dat er geen gat ontstaat tussen de coördinatie en de uitwerking van de visie. Om dit in goede banen te leiden staan de adviseurs net als de overige klankbordgroepleden in goed contact met de omgevingscoördinator.


Omgevingscoördinator

De omgevingscoördinator begeleidt de Klankbordgroep. De omgevingscoördinator heeft nadrukkelijk geen inhoudelijk rol, maar is een eerste aanspreekpunt voor de burger en bedrijven uit het gebied. De omgevingscoördinator wijst de klankbordgroep erop dat zij knelpunten en/of kansen opvangen die voortkomen uit de klankbordgroep en/of het gebied. De omgevingscoördinator ziet er op toe dat de klankbordgroepadviseur de informatie bij de werkgroepen brengt en andersom. Ook ziet de omgevingscoördinator er op toe dat de adviseurs en de projectleiders elkaar weten te vinden.

De omgevingscoördinator voor de Besselinkschans is Vincent Lette. Hij is telefonisch bereikbaar via (0544) 39 34 54 of per e-mail v.lette@oostgelre.nl.