Structuurvisie


Schetsschuit

Dit project wordt mede gefinacierd door de provincie Gelderland

Landschap

De Besselinkschans is landschappelijk uniek voor de Achterhoek. Een terrasrand doorkruist het gebied en scheidt daarmee het tertiaire Oost-Nederlands Plateau van het Pleistocene Laaglandgebied. In het relatief kleine gebied komen hoogteverschillen met meer dan 10 meter voor. De diversiteit bestaat verder uit bosgebied op de hoger gelegen delen en voornamelijk agrarisch grondgebruik en weiland op de lager gelegen delen, met elk natuurlijke waarden. Zo maakt de Besselinkschans deel uit van de EHS (Ecologische Hoofd Structuur) die de verbinding maakt met het Nationaal Landschap Winterswijk en het gebied van de Baaks Beek en de Veengoot.

De themagroep Landschap gaat aan de slag om het landschap te versterken. De EHS vormt daarin een belangrijk element dat gewaarborgd moet worden. De ontwikkelingen moeten bij voorkeur een win-winsituatie opleveren voor agrariërs, recreatie, toerisme, het landschap en de natuur. Verder wil de themagroep aan de slag met concrete recreatieve projecten zoals een betere padenstructuur door de Besselinkschans en aansluitingen op bestaande routestructuren.

Projectleider voor de themagroep Landschap is André te Brake (Gemeente Oost Gelre). Hij is telefonisch bereikbaar via (0544) 39 34 98 of per e-mail a.tebrake@oostgelre.nl.