Structuurvisie


Schetsschuit

Dit project wordt mede gefinacierd door de provincie Gelderland

Vervolg uitvoering Besselinkschans

13-01-2016

In de Begrotingsraad van november vorig jaar werd de financiering van de Besselinkschans behandeld. De gemeenteraad nam destijds een amendement aan om de plannen voor de Besselinkschans uit het nieuwe beleid voor 2016 te halen. Het verzoek van de raad was om de uitgewerkte plannen aan de raad voor te leggen, zodat de raad ze kan bespreken en beoordelen.

De gemeentelijke werkgroep heeft de plannen die vanuit de themagroepen zijn opgesteld verder uitgewerkt en onderbouwd. Vorige week heeft het college van B&W besloten de uitgewerkte plannen aan de raad voor te leggen. Het nieuwe raadsvoorstel (met als bijlage de toelichting van de plannen) moet invulling geven aan de financiering van het vervolg van de uitvoering van de Visie Besselinkschans.

Belang van de uitvoering van de Visie Besselinkschans
Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met een krediet van € 575.000,- voor de uitvoering van de visie. Belangrijke argumenten voor de uitvoering van de plannen zijn het versterken van de kwaliteiten als evenementengemeente en het aantrekkelijke landschap. Bovendien benadrukt het college dat uitvoering recht doet aan het participatieproces met de belanghebbenden én de inwoners.

1 maart in gemeenteraad
Het voorstel wordt 16 februari in de raadscommissie behandeld en aansluitend neemt de raad op 1 maart een besluit. Het voorstel wordt tegelijk behandeld met een totaaloverzicht van alle andere geplande investeringen in de gemeente Oost Gelre.

Meer informatie
De overzichtskaart met de voorstellen voor het gebied staat op de homepagina. De toelichting bij het raadsvoorstel zetten we ook zo snel mogelijk op deze website. Heeft u vragen over het vervolg van de Visie Besselinkschans? Neem dan contact op met projectleider Henk Steggink van de gemeente Oost Gelre. Hij is bereikbaar via (0544) 39 34 40 of h.steggink@oostgelre.nl.