Structuurvisie


Schetsschuit

Dit project wordt mede gefinacierd door de provincie Gelderland

Ontwikkelingen in de Besselinkschans

01-05-2017

Op maandag 20 april werd in de Besselinkschans het Driekspad geopend. Een wandelverbinding tussen de Visserijdijk en de Eikendijk. Het pad ligt op het terrein van de familie Klein Gebbink. Wethouder Vincent van Uem feliciteerde en bedankte de familie voor dit mooie initiatief! De opening was ook een symbolisch startsein van meerdere projecten die in 2017 in de Besselinkschans worden uitgevoerd.

In 2017 krijgt de uitvoering van de Visie Besselinkschans steeds meer vorm. De visie en de uitvoering daarvan is opgepakt vanuit een brede samenwerking met inwoners en andere betrokkenen. Tijdens de opening van het Driekspad ging wethouder Vincent van Uem in op verschillende andere ontwikkelingen in de Besselinkschans.

In het kort daarvan een klein overzicht:
• Het uitzichtpunt bij de visvijver is hersteld. Ook is er een nieuw landschappelijk hekwerk geplaatst rondom de visvijver.
• Afgelopen maandag is aannemer Reef Infra uit Oldenzaal met de aanleg van karrensporen bij enkele zandwegen. Het gaat om delen van de Flierdijk, Schansweg en Eikendijk.
• In het najaar wordt gestart met de uitvoering van maatregelen in het kader van de wateropgave. Op woensdag 19 april is hierover een algemene info-/inloopavond (zie dit nieuwsbericht).
• Er is een werkgroepje aan de slag met het uitwerken van een plan voor een natuurlijke speelplek in de buurt van de uitkijktoren aan de Schansweg.

Nieuwsbrief
Deze week geven we weer een nieuwsbrief uit voor de Besselinkschans. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.


Opening Driekspad