Structuurvisie


Schetsschuit

Dit project wordt mede gefinacierd door de provincie Gelderland

Gemeente Oost Gelre en De Feestfabriek samen sterk voor evenementengebied De Besselinkschans

13-04-2017

De gemeente Oost Gelre en De Feestfabriek – Alles komt goed BV, organisator van de Zwarte Cross, hebben een 10-jarige samenwerkingsovereenkomst. Burgemeester Annette Bronsvoort is positief over deze stap: ’Met deze overeenkomst borgen we de intensieve samenwerking rondom de Zwarte Cross voor de komende jaren. Bovendien zetten we ons gezamenlijk in voor de ontwikkeling van De Besselinkschans als evenemententerrein. Iets wat past bij onze kwaliteit als evenementengemeente.’

In de overeenkomst staat onder andere dat de gemeente haar gronden binnen De Besselinkschans ter beschikking stelt aan de Zwarte Cross. De visvijver in gebruik door LHV De Rietvoorn vormt daarop een uitzondering. Verder willen beide partijen structurele investeringen doen in de infrastructuur van het evenementengebied én zich in te zetten voor behoud van natuur en natuurwaarden van De Besselinkschans.

Uitvoering Visie Besselinkschans
Vanuit de Visie Besselinkschans zet de gemeente zich onder andere in voor verbetering van de paden, de routestructuur en de landschappelijke kwaliteit. Zo worden op dit moment verharde karrensporen aangelegd bij delen van de Flierdijk, Schansweg en Eikendijk. Dit zorgt voor een betere bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebied. Verder zet de gemeente zich in voor ruimere mogelijkheden voor kleine evenementen in het rijksmonument de Engelse Schans. Dit door het verleggen van een natuurverbinding in het kader van het Gelders Natuur Netwerk (GNN).

Draagvlak voor de Zwarte Cross is groot
Burgemeester Bronsvoort: “Wij zijn een evenementengemeente, maar misschien nog wel meer een evenementengemeenschap. Bijna alle evenementen worden door onze inwoners georganiseerd en gedragen. En hoewel de Zwarte Cross een commercieel evenement is, geldt dit ook voor de Zwarte Cross. Dit zie je bijvoorbeeld aan de ruim 100 lokale verenigingen die tijdens de Zwarte Cross geld verdienen voor de clubkas. Door de inzet van zo’n 3000 vrijwilligers zijn weer heel veel andere activiteiten bij die verenigingen mogelijk. Maar je ziet het ook aan het draagvlak dat er voor het evenement is onder de verschillende grondeigenaren.

Trots op evenement
"Wij zijn trots op dit evenement in Oost Gelre. Het zet ons op de kaart en roept internationaal een beeld op dat past bij Oost Gelre en bij de Achterhoek; namelijk die van bourgondische gezelligheid en gastvrijheid. Ik ben ook trots op alle inwoners die zich betrokken voelen bij de Zwarte Cross. We doen het samen. Het vertrouwen is groot. Het is prachtig dat de Zwarte Cross zich verbindt zich langjarig verbindt aan het evenemententerrein en nog vele jaren dit mooie evenement gaat organiseren in onze gemeente”, aldus burgemeester Bronsvoort.

Vergunningverlening
De afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst zijn een aanvulling op de zakelijke afspraken die worden gemaakt in het kader van de vergunning voor het plaatsvinden van de Zwarte Cross. Samen met de veiligheidsdiensten en het waterschap maakt  de gemeente ieder jaar duidelijke afspraken met De Feestfabriek. Bijvoorbeeld over verkeer, veiligheid, openbare orde, toezicht en handhaving.

Crossbaan Zwarte Cross
Fotografie Bart Heemskerk

Reportage Regio8
Regio8 maakte tijdens de ondertekening op 12 april 2017 een reportage. Deze is hier terug te kijken.