Structuurvisie


Schetsschuit

Dit project wordt mede gefinacierd door de provincie Gelderland

Gedeelte Pastoor Scheepersstraat afgesloten vanwege werkzaamheden

31-08-2017

Op donderdag 31 augustus start in de Besselinkschans de aanleg van een duikerbrug en een nieuwe stuw in de Visserijbeek. Aannemer Van Heteren voert het werk in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel uit. De werkzaamheden duren naar verwachting twee weken.

Update: 21-09-2017:
In verband met de slechte weersomstandigheden de afgelopen dagen loopt het metselwerk aan de duikerbrug vertraging op. Daardoor is het metselwerk onvoldoende uitgehard om de wegfundering te verdichten (trillen). De werkzaamheden lopen daarom iets uit. Naar verwachting zijn de werkzaamheden op donderdag 28 september afgerond. De Pastoor Scheepersstraat blijft tot die tijd deels afgesloten.

--------

De Pastoor Scheepersstraat wordt tijdens de werkzaamheden deels afgesloten voor verkeer. Dit geldt voor het gedeelte tussen de Vosdijk en de Eikendijk. Een omleidingsroute staat aangegeven met borden.

Verbetering watersysteem
De werkzaamheden dragen bij aan het verbeteren van het watersysteem ten oosten van Lichtenvoorde. De aanleg van retentiegebieden (Nieuwendijk, Visserijdijk en Weijenborgerdijk) en de aanleg en/of verbreding van een aantal watergangen start volgens planning begin november. Daarover informeren we u op een later moment.

Meer informatie
Meer informatie over de verbetering van het watersysteem Lichtenvoorde is te vinden op de websites www.wrij.nl en op deze website. Onderaan het vorige nieuwsbericht kunt u ook het inrichtingsplan en de maatregelenkaart vinden. Beide documenten geven een uitgebreide toelichting en onderbouwing op het vastgestelde ontwerp.