Structuurvisie


Schetsschuit

Dit project wordt mede gefinacierd door de provincie Gelderland

Update verbeteren watersysteem rond Lichtenvoorde

28-03-2018

Waterschap Rijn en IJssel werkt in afstemming met de gemeente aan het verbeteren van het watersysteem in Lichtenvoorde. Hierbij een korte update van de werkzaamheden.

Retentie Nieuwendijk

Het grondwerk is klaar. Ook is er een voetbrug geplaatst en zijn de wandelpaden en de uitkijkpunten aangelegd. Vanaf deze week worden de bomen en het bosplantsoen rondom het gebied aangeplant. Ook wordt er een trap geplaatst naar de oprit van de Vlinderbrug.

Retentie Eikendijk

Ook hier is het grondwerk klaar. De watergangen voor de noordelijke bypass tussen de Heringsaweg en de Vosdijk zijn gegraven. We vervangen nog een duiker in de Visserijdijk én we ronden het werk aan de stuwen af. Op het terrein van De Feestfabriek (voormalig Wijndomein) zijn tijdens de Boomfeestdag bomen geplant. Daar komen deze maand (langs de Eikendijk) nog 25 bomen bij.

Retentie Weijenborgerdijk

Aannemer Baks is op dit moment volop bezig met het grondwerk. De graafwerkzaamheden aan de retentie vinden plaats onder archeologische begeleiding. Een deel van het vrijkomende zand wordt tijdelijk opgeslagen nabij de N313 en daarna afgevoerd. Voor de zuidelijke bypass graven we een nieuwe watergang. Nabij de Weijenborgerdijk wordt een duiker geplaatst. De Oude Winterswijkseweg (N312) wordt hiervoor tijdelijk afgesloten. Hiervoor sluiten we de weg vanaf donderdag 29 maart tijdelijk af voor doorgaand verkeer. De afsluiting duurt tot uiterlijk vrijdag 6 april. Het fietsverkeer wordt omgeleid via de Heelweg en de Vragenderweg. Het doorgaande verkeer komende vanaf Lichtenvoorde en Winterswijk wordt omgeleid via de N313 en de N318 (Aalten – Winterswijk).

Publieksdag op 16 juni!

De planning is dat de werkzaamheden aan de wateropvanggebieden en de bypasses begin juni worden afgerond. Op zaterdag 16 juni tussen 10.00 en 14.00 uur organiseren gemeente en waterschap een leuke publieksdag om dit te vieren. We zetten het gebied de Besselinkschans in het zonnetje en hebben aandacht voor het project Klimaat Klaor. Ook zetten we een fietstocht uit langs de nieuwe wateropvanggebieden. Op de route zijn we aanwezig om informatie te geven. Binnenkort volgt meer informatie over het programma, maar houdt deze dag alvast vrij in de agenda!