Structuurvisie


Schetsschuit

Dit project wordt mede gefinacierd door de provincie Gelderland

Nieuwe lay-out website Besselinkschans

16-12-2014

De website van de Besselinkschans heeft sinds vandaag een nieuwe lay-out gekregen. De thema’s die centraal staan hebben elk een eigen pagina gekregen. Ook is er meer achtergrondinformatie te vinden over de ontwikkelingen in de Besselinkschans en de manier waarop er gezamenlijk wordt gewerkt aan de verdere uitvoering. Verder biedt de nieuwe lay-out meer mogelijkheden om makkelijker te communiceren. Zo wordt het makkelijker om door te linken richting de Facebookpagina en andersom.