Structuurvisie


Schetsschuit

Dit project wordt mede gefinacierd door de provincie Gelderland

Over

De Besselinkschans (Besselink: waarschijnlijk een achternaam die verwijst naar een boer die ooit een kranserf is begonnen, heden ten dage erf fam. Morssinkhof aan de Nieuwstraat) is gelegen ten oosten van Lievelde en ten noordoosten van Lichtenvoorde in de gemeente Oost Gelre, nabij de provinciale weg N18/Europaweg. Het gebied kenmerkt zich door de vele kwaliteiten, zoals de beken, karakteristieke hoogteverschillen, het (agrarisch) landschap, de Engelse Schans, de wandel- en fietsroutes, het evenemententerrein (De Zwarte Cross), de visvijver, de motorclub, het bungalowpark en het Wijndomein. Dat maakt de Besselinkschans een uniek gebied.

Een gebied waarin de aanwezige kwaliteiten verder versterkt kunnen worden en met elkaar in verbinding kunnen worden gebracht. Daar is in 2013 mee begonnen. Vanuit een goede samenwerking is er een integrale ontwerp-structuurvisie tot stand gekomen die de richting voor de ontwikkeling van de Besselinkschans duidelijk aangeeft. Een breed samengestelde groep heeft daarna gewerkt aan een schetsschuit, waarbij ideeën zijn uitgewerkt in schetsen.

De Visie Besselinkschans is in februari 2014 vastgesteld door de gemeenteraad van Oost Gelre.
De Schetsschuit is eveneens in februari 2014 vastgesteld door de gemeenteraad van Oost Gelre.
 

Samenwerking

Nu de Visie Besselinkschans en de Schetsschuit zijn vastgesteld, wordt de samenwerking verder voorgezet. Beide documenten vormen de kaders, maar zijn zeker geen blauwdruk op inrichtingsniveau. Er is voor alle belanghebbende partijen veel ruimte om mee te doen met de uitwerking en uitvoering en bij het maken van afspraken over het gebruik van de toekomstige functies.

Op de pagina's Themagroepen en Klankbordgroep kunt u lezen op welke manier het uitwerken en uitvoeren van deze documenten verder wordt opgepakt. In schema ziet de samenwerking er als volgt uit: