Structuurvisie


Schetsschuit

Dit project wordt mede gefinacierd door de provincie Gelderland

Water

Water is een heel belangrijk element in de Besselinkschans, maar ook daarbuiten. Vanaf het 18 meter hoger gelegen Winterswijks Plateau stromen drie beken (de Visserijbeek, Vragenderbeek en Weijenborgerbeek) in en nabij de Besselinkschans naar beneden richting Lichtenvoorde. Vlak voor het dorp komen de beken samen in de Nieuwe Beek. Deze gaat over in de Baakse Beek en kan bij hevige regenval de grote hoeveelheid water niet afvoeren, hetgeen tot wateroverlast kan leiden in Lichtenvoorde. Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Oost Gelre zetten zich in om overstromingen, zoals in 2010, zoveel mogelijk te voorkomen.

Oplossingen voor de wateropgave worden gezocht in het langer vasthouden van water, water bergen en water afvoeren. Sommige gebieden worden hiervoor anders ingericht. De maatregelen om de kans op wateroverlast te verkleinen worden, naast aanpassingen van de riolering op het bedrijventerrein De Kamp, genomen aan de oostzijde van Lichtenvoorde in de stroomgebieden van de Weijenborgerbeek, de Vragenderbeek en in de Visserijbeek. Ook is voorzien in twee bypasses ten noorden en zuiden van Lichtenvoorde. Een deel van de oplossingen wordt gezocht in het gebied Besselinkschans. Binnen de te realiseren bergingsgebieden zijn mogelijkheden om naast waterberging ook andere activiteiten te realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de combinaties met natuur, agrarisch grondgebruik, recreatie en/of evenementen.

De themagroep Water zet zich in om tot kwalitatief hoogwaardige oplossingen te komen. Bestaande ideeën en ideeën die er spontaan ontstaan worden door de themagroep in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel verder uitgewerkt in concrete ontwerpen en projecten.

Projectleider voor de themagroep Water is Dorine Spanjers (Waterschap Rijn en IJssel). Zij is telefonisch bereikbaar via (0314) 36 93 69 of per e-mail d.spanjers@wrij.nl.

Meer informatie over de wateropgave vindt u in dit artikel uit De Gelderlander, ed. Achterhoek Oost, van 11 november 2014.

Voor meer informatie kunt u ook de projectpagina op de website van Waterschap Rijn en IJssel bezoeken. Het project is ook onderdeel van het gebiedsproces Baakse Beek Veengoot.