Structuurvisie


Schetsschuit

Dit project wordt mede gefinacierd door de provincie Gelderland

Bijeenkomsten

Rondom de wateropgave in Lichtenvoorde zijn tot dusver de volgende bijeenkomsten geweest. De presentaties zijn hieronder te downloaden:

Overzichtskaart uitvoering verbeteren watersysteem Lichtenvoorde (pdf, 7.6 mb)

19 april 2017
Informatiebijeenkomst voor alle belangstellenden bij Wijndomein Besselinkschans.
- Inrichtingsplan (pdf, 2.3 mb)
Maatregelenkaart (pdf, 4.4 mb)

7 februari 2017
Vijfde bijeenkomst van de werkgroep Water, samen met de themagroep Landschap, bij Paardensportcentrum Lichtenvoorde.
Presentatie Waterschap (pdf)
Presentatie ontwerp Weijenborgerbeek (pdf)

6 oktober 2016
Vierde bijeenkomst van de werkgroep Water, samen met de themagroep Landschap, bij het Wijndomein Besselinkschans.
Presentatie Waterschap (pdf)
Verslag bijeenkomst (pdf)
Ontwerp profielen (pdf)
Ontwerp Visserijdijk (pdf)
Ontwerp Nieuwendijk (pdf)

13 oktober 2015
Derde bijeenkomst van de werkgroep Water bij Wijndomein Besselinkschans.
Verslag bijeenkomst (pdf)

19 maart 2015
Tweede bijeenkomst werkgroep Water bij Paardensportcentrum Lichtenvoorde.
Verslag bijeenkomst (pdf)

18 december 2014 
Eerste bijeenkomst werkgroep Water bij Paardensportcentrum Lichtenvoorde.
Verslag bijeenkomst (pdf)

28 oktober 2014
Informatiebijeenkomst wateropgave bij Wijndomein.

30 september 2014
Algemene aftrap participatieproces uitwerking Besselinkschans.
Geen presentatie.